Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2018

Amere
9193 9c9f 390
Reposted fromels els viaAmericanlover Americanlover
Amere
9179 35e7 390
Reposted fromlaj laj viaAmericanlover Americanlover
Amere
8020 1795 390
50 days of Summer
Reposted fromcountingme countingme viastarryeyed starryeyed
0904 fc72 390
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaAmericanlover Americanlover
Amere
7615 42bf 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover
Amere
4021 b5a7 390
Reposted fromcountingme countingme viaAmericanlover Americanlover
Amere
Amere
2827 8d92 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaAmericanlover Americanlover
Amere

Jest taki rodzaj kobiet, którym się zawsze zazdrości. Dlatego, że są w świetnym związku, albo świetnie ułożyły sobie życie jako singielki. Dlatego, że mają dobre wykształcenie, albo nie mają wykształcenia, ale bardzo dobrze radzą sobie w sprawach zawodowych. Dlatego, że mają rodziny i skupiły się na dzieciach, albo dlatego, że znalazły pasję i to właśnie w niej się realizują. Dlatego, że trenują i mają wysportowane ciała, albo dlatego, że nic nie trenują, a mimo to mają smukłe, piękne sylwetki. Dlatego, że potrafią zrobić świetny makijaż i wyglądać jak milion dolarów, albo dlatego, że wyglądają cudownie bez makijażu. Dlatego, że mają dookoła siebie tłum ludzi i są uwielbiane, albo dlatego, że kochają samotność i czują się po prostu dobrze same ze sobą. Te kobiety zazwyczaj mają prze*ebane w życiu. One tak naprawdę nie mają więcej niż inni. Wręcz przeciwnie. Te kobiety prawdopodobnie przeszły w życiu przez piekło, dlatego przestały narzekać i skupiły się na łapaniu pięknych chwil i pięknych uczuć. Im tak naprawdę nie zazdrości się tego co mają. Tylko tego jak potrafią to wykorzystać. A potrafią. Bo nauczyły się cieszyć tym, co przynosi im życie. Zbudowały swój świat na pobojowisku. Stworzyły imperium szczęścia, na swojej prywatnej katastrofie. To przeszłość sprawiła, że są silne. I tę siłę wykorzystują, żeby walczyć o każdy piękny dzień.

— Aleksandra Steć
Amere
3308 dfc0 390
Reposted fromdunkelbunt dunkelbunt viaAmericanlover Americanlover
Amere
3574 a89d 390
Reposted fromnonecares nonecares viastarryeyed starryeyed

April 16 2018

Amere
1582 4bf8 390
Reposted fromsarazation sarazation viastarryeyed starryeyed

April 14 2018

Amere
1684 be54 390
Reposted fromwhothefuckisdan whothefuckisdan viaiansha iansha
Amere
Some people say home is where you come from. But I think it’s a place you need to find, like it’s scattered and you pick pieces of it up along the way.
Reposted fromverronique verronique viaiansha iansha
9648 b625 390
Amere
Można milczeć i milczeniem kogoś ranić.
— Jan Twardowski - Dłużej niż na zawsze. Nie tylko aforyzmy
Amere
Ja potrzebuję faceta, który da mi szansę być kochającą, czułą, delikatną, odsłoniętą, odkrytą ze wszystkimi swoimi słabościami, i nie wykorzysta tego.
— potrzebuję
Reposted fromchocoway chocoway viastarryeyed starryeyed

April 13 2018

1222 2d24 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialissie lissie
Amere
8808 b786 390
Reposted fromwyliczanka wyliczanka vialissie lissie
Amere
8137 6af1 390
Reposted fromcalifornia-love california-love vialissie lissie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl