Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2018

Amere
Nie odezwała się ani razu. Nie znam przyczyny. Być może oboje boimy się odezwać. Być może żadne z nas nie chce usłyszeć, że druga osoba nie chce rozmawiać. A może każde z nas jest zbyt dumne i nie chce wyjść na tego, który desperacko szuka kontaktu. Może po prostu jej nie zależy? Tak to już bywa. Mija tydzień bez kontaktu, potem miesiąc i nagle przerwa robi się tak długa, że głupio jest chwycić za słuchawkę. A więc nie dzwonię.
— Marie Lu – Legenda. Patriota
Amere
Amere
Zamieniłam 'bądź grzeczna' na ' bądź sobą'. Nie chodzi o to, żeby być niegrzeczną, ale żeby nie chować siebie pod maską grzeczności.
— z rozmowy z Danutą Stenką (flirtując z życiem).
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viastarryeyed starryeyed
0706 c1c8 390
Reposted fromtheolicious theolicious viastarryeyed starryeyed
Amere
7356 4e67 390
Reposted fromlostinspace lostinspace viastarryeyed starryeyed
Amere
Ukryję się gdzieś. Przeczekam. Podobno największe dramaty i burze trzeba przeczekać. Nic nie da gaszenie pożaru, jeżeli ogień spalił już połowę serca. Na próżno podlewanie kwiatów, jeśli zwiędły. Nic nie cofnie bólu, skoro już ręką dotknięty. Nic nie usunie blizny po papierosach. Nie zagoi smutnych ust.
— Kaja Kowalewska - "Pomajaczone"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viastarryeyed starryeyed
Amere
8137 d0a8 390
Reposted fromIriss Iriss viastarryeyed starryeyed
Amere
Jedna szczera rozmowa.
Czasami tylko tyle potrzeba, żeby każdy wiedział na czym stoi.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viastarryeyed starryeyed
Amere
5543 fa68 390
Reposted fromGreenChai GreenChai viastarryeyed starryeyed
Amere
Na peronie uśmiech znikł, odwróciłeś się wolno,
nie wolno tak rozkochiwać, aby potem sobie iść.
Nie wolno, nie wolno tak.
— Power of Trinity.
Amere
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viastarryeyed starryeyed
Amere
8674 593b 390
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viastarryeyed starryeyed
Amere
3661 4350 390
Reposted frommagdenvja magdenvja viastarryeyed starryeyed
Amere
2305 804e 390
Reposted fromkarahippie karahippie viastarryeyed starryeyed
Amere
Amere
1354 8755 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viastarryeyed starryeyed

June 11 2018

Amere
3280 e3ce 390
Reposted fromlele lele viafuckofcourse fuckofcourse
Amere
A co jeśli w życiu właśnie powinno chodzić o te leniwe soboty, gdy razem z dziewczyną lub chłopakiem ogląda się Netflix i pije kawę (z mlekiem, bo weekend) i o niczym nie myśli, i nigdzie nie spieszy, bo praca została za drzwiami w piątek i wróci dopiero za dwa dni?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromonlyhedone onlyhedone viafuckofcourse fuckofcourse
Love someone who is kinder to you than you are to yourself.
— Nikita Gill (via quotemadness)
9421 5e79 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viafuckofcourse fuckofcourse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl