Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

Amere
Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viawonderwall wonderwall
Amere

‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia?

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.

— chyba tak właśnie jest.....
9466 238c 390
Reposted frommakswilczur makswilczur viawonderwall wonderwall
Amere
6518 a719 390
Reposted fromkatastrofo katastrofo viawonderwall wonderwall
0459 df54 390
Reposted frommakswilczur makswilczur viawonderwall wonderwall
5660 512c 390
5660 512c 390
Amere
3019 fbde 390
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viawonderwall wonderwall
Amere
6245 e07f 390
Reposted frompesy pesy viawonderwall wonderwall
Amere
9987 b28c 390
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze viawonderwall wonderwall
Amere
5311 9f9d 390
"zrób mi jakąś krzywdę"
Amere
9352 dd09 390
Reposted fromrol rol viawonderwall wonderwall
Amere

-Miałem rację, że nie mogę ponownie się w tobie zakochać. Bo nigdy się nie odkochałem.
-Co ?
-To prawda - potwierdza radośnie. Raz wystarczył, żeby mnie zainfekować. Od tamtej pory tkwiłaś we mnie jak uśpiony wirus. Albo przewlekła choroba, która od czasu do czasu daje znać o sobie kolejnym atakiem.

To żałosne, ale wiedziałem to od chwili, gdy zobaczyłem cię po raz pierwszy. To niezupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to ty. I tak już zostanie.

— Mhairi McFarlan "Nie mów nic, kocham Cię"
Reposted fromyourtitle yourtitle viawonderwall wonderwall
Amere
6386 c1d9 390
Reposted frommyname myname vialissie lissie
3089 00d0 390
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viafreeway freeway

June 25 2017

Amere
9158 9044 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialissie lissie
Amere
1203 6c64 390
Reposted fromsilentshout silentshout vialissie lissie
Amere
- Trzy dni - rzekła. - Cóż to jest? 
- Trzy dni - powtórzył. Uśmiechnął się. - Mój Boże, trzy dni. Wyobrażenia nie masz, ile się może pozmieniać przez trzy dni. To strasznie długo.
- Cóż to jest trzy dni wobec całego życia? 
- Wiele. Czasem wszystko można stracić przez trzy dni.
— Hłasko
Reposted frombesomeoneelse besomeoneelse
Amere
9709 4624 390
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viaucieknijmi ucieknijmi
Amere
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaucieknijmi ucieknijmi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl