Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

Amere
Reposted fromshakeme shakeme viaszydera szydera
I like art, and by art I mean music, poetry, sex, paintings, the human body, literature… All of this is art to me.
— Hunter Reveur   (via yoursly)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaszydera szydera

mushysuggestion:

watch the stars with me

Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera

iamwizz:

let’s play a game called watch how distant I get

Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
0438 bf1c 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
Amere
6213 7682 390
Reposted fromintotheblack intotheblack viaszydera szydera
Amere
1694 3c63 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
Amere
Amere
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera
7759 a928 390
Reposted fromorendasophie orendasophie viaszydera szydera
Amere
2881 d6b7 390
Reposted fromsoSad soSad viaszydera szydera
Amere
Nigdy nie płacz przez kogoś, kto nie zapłacze przez Ciebie.
— Gemma Burges – Miłość i chaos w Nowym Jorku
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaszydera szydera
Amere
Męczące uczucie, że jest się w jednym miejscu zbyt długo. Nieodparta potrzeba doświadczenia czegoś nowego, zobaczenia nowych miejsc, poznania nowych ludzi, spojrzenia na świat i siebie z innej perspektywy.  Nałogowe przeglądanie stron z relacjami niesamowitych osób odwiedzających jeszcze bardziej niesamowite zakątki świata. Chęć przeżycia po raz kolejny tych wyjątkowych emocji, które towarzyszą Ci za każdym razem, gdy podróżujesz. Wewnętrzne przekonanie, że długo tak nie dasz rady i musisz się wyrwać, by odzyskać spokój ducha.
http://www.preciousmistakes.pl/2016/11/21/wanderlust/
Reposted frommoniczkuu moniczkuu viagabunia gabunia
Amere
0469 6b86 390
Reposted fromgingillo gingillo viaszydera szydera
Amere
0469 6b86 390
Reposted fromgingillo gingillo viaszydera szydera

August 10 2017

Amere
3110 fc5d 390
Reposted fromkarahippie karahippie viastarryeyed starryeyed
8748 63a9 390
Reposted fromnev3r-say-die nev3r-say-die vialemkove lemkove
Amere
0833 9fb8 390
Reposted frommindtrap mindtrap viastarryeyed starryeyed
Amere
4867 a47c 390
Reposted fromjestemzero jestemzero viastarryeyed starryeyed

August 09 2017

Amere
8466 be49 390
Reposted frombanitka banitka viaanecianow anecianow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl