Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

Amere
5993 fc41 390
Reposted fromdivi divi viastarryeyed starryeyed
Amere

October 19 2017

Amere
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
Amere
8702 94ee 390
Reposted fromoutoflove outoflove viastarryeyed starryeyed
5532 67f2 390
Reposted fromamatore amatore viastarryeyed starryeyed
Amere
9214 b2c7 390
Reposted fromcreure creure viastarryeyed starryeyed
3218 c67f 390
Reposted frombrumous brumous viawonderwall wonderwall
Amere
2663 0d73 390
Reposted fromberabirsza berabirsza viawonderwall wonderwall
Amere
7142 8373 390
Reposted fromswojszlak swojszlak viawonderwall wonderwall
0190 df8c 390
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viawonderwall wonderwall
7910 87f9 390

redlipstickresurrected:

Maegami Mami aka マエガミマミ aka Mae Gami Mami (Japanese, b. Gunma prefecture, Japan) - Illustration for Magazine VERY December issue.

Reposted fromkimik kimik viawonderwall wonderwall
Amere
4680 a1ab 390
Reposted fromfeels feels viawonderwall wonderwall
Amere
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawonderwall wonderwall
5865 c558 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover vialissie lissie

October 16 2017

2792 39e4 390
Reposted frombrumous brumous viaPrzygnebiona Przygnebiona
Amere
2594 e247 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaszydera szydera
7455 4ae8 390
Reposted frombrumous brumous viaprettylitlleliar prettylitlleliar
Amere
3519 6776 390
Reposted fromodnowa odnowa viaRoaraAvis RoaraAvis
Amere
Kobieta to skomplikowane zjawisko i ważne jest nie tylko, jak wygląda, ale i jak się rusza, jak siada, stoi, mówi, podaje rękę, jaki ma ton głosu, jak pachnie, jaki roztacza wokół siebie klimat. Tandeta rzuca się w oczy, dobry gatunek przyciąga wzrok.
— Pola Raksa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl