Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

Amere
1941 f87c 390
Reposted fromtfu tfu viawonderwall wonderwall
5069 a8df 390

edgeofsensuality:

Love this right now.

Reposted fromamatore amatore viawonderwall wonderwall
Amere
8821 4dee 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawonderwall wonderwall
Amere
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viawonderwall wonderwall
Amere
8936 7883 390
Reposted fromnihil-sum nihil-sum viawonderwall wonderwall
Amere
2887 886f 390
Reposted fromdusix dusix viawonderwall wonderwall
Amere
9440 63f7 390
Fargo S01E06
6410 912f 390

coolkidsofhistory:

“A photo my grandparents took of themselves via self timer,1950.”

June 13 2017

Amere
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaucieknijmi ucieknijmi
Amere
7771 9964 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
Amere
"Nic, co robiłaś, nie mogło być głupie, skoro uczyniło z ciebie kobietę, którą jesteś teraz. Spójrz na to w ten sposób: jesteśmy owocem naszych doświadczeń."
— A. Signorini
Amere
1359 f5e3 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
Amere
3961 bab6 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaucieknijmi ucieknijmi
Amere
5449 c5c4 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaucieknijmi ucieknijmi
Amere
6419 1e8a 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaucieknijmi ucieknijmi
Zdarzyłem się Tobie. Ludzie czasem zdarzają się sobie. Oszukujemy się, że mamy nad tym władzę. To nieprawda. Zdarzamy się sobie. Tak. Zdarzyłaś się mi.
I boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— (via hiniceday)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viarzzkropka rzzkropka
Amere
3236 b8f6 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vialilacwine lilacwine
Amere
Nadzieja miała smak młodego wina, uderzała do głowy i burzyła krew.
— Robert M. Wegner
Reposted fromselsey selsey viadeparter departer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl