Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

3089 00d0 390
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viafreeway freeway

June 25 2017

Amere
9158 9044 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialissie lissie
Amere
1203 6c64 390
Reposted fromsilentshout silentshout vialissie lissie
Amere
- Trzy dni - rzekła. - Cóż to jest? 
- Trzy dni - powtórzył. Uśmiechnął się. - Mój Boże, trzy dni. Wyobrażenia nie masz, ile się może pozmieniać przez trzy dni. To strasznie długo.
- Cóż to jest trzy dni wobec całego życia? 
- Wiele. Czasem wszystko można stracić przez trzy dni.
— Hłasko
Reposted frombesomeoneelse besomeoneelse
Amere
9709 4624 390
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viaucieknijmi ucieknijmi
Amere
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaucieknijmi ucieknijmi
Amere
4454 4ab0 390
Reposted fromohnina ohnina viaucieknijmi ucieknijmi
Amere
4812 ab73 390
Reposted fromkaiee kaiee viaucieknijmi ucieknijmi
Amere
4842 30cc 390
Reposted fromkaiee kaiee viaucieknijmi ucieknijmi

June 22 2017

Amere
5217 d3cf 390
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu viaoutline outline
Amere
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viabeinthe beinthe
Amere
1497 b34a 390
Amere
8944 9175 390
Reposted fromMrSatan MrSatan viaucieknijmi ucieknijmi

June 21 2017

Amere
7571 136e 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viawonderwall wonderwall
Amere

‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia?

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.

— chyba tak właśnie jest.....
Amere
PRZERWA-TETMAJER!
Reposted frombanitka banitka viawonderwall wonderwall
Amere
Wysłucham Cię zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę albo miętę albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj.
— malemarzenia
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viawonderwall wonderwall
Amere
2419 dfe7 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawonderwall wonderwall
Amere
2222 0111 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianivea nivea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl