Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2017

6051 058c 390
Reposted fromdivi divi viastarryeyed starryeyed
Amere
Amere
2619 2a29 390

December 29 2017

Amere
3873 b440 390
Reposted from4777727772 4777727772 viastarryeyed starryeyed
Amere

"Żaden wiatr nie jest dobry dla okrętu, który nie zna portu swego przeznaczenia."

— Konfucjusz
Amere
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viastarryeyed starryeyed

December 27 2017

Amere
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 viafuckofcourse fuckofcourse
3678 4c3f 390
Reposted frombrumous brumous viasensation sensation
Amere
9147 0e93 390
Reposted fromumorusana umorusana viamiimi miimi
Amere
0886 220f 390
Reposted fromkarahippie karahippie viasensation sensation
5917 1bdc 390

fourchu:

The wall of my desk, in the afternoon’s shadows. 

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viasensation sensation
Amere
Zróbmy coś, ruszmy się w końcu. Życie nie polega na codziennym wstawaniu rano z tą samą ponurą miną, umieraniu z nudów podczas wykładów, piciu piwa popołudniami, zachwycaniem się serialami, szlugach szybko kończonych w przerwach między zajęciami. Nie na tym polega młodość. Wybierzmy się do teatru, do opery, chodźmy na festiwale kina alternatywnego, na długie spacery, nauczmy się szyć i dobrze gotować, malujmy, twórzmy, oddawajmy się marzeniom, częściej się uśmiechajmy, planujmy, tańczmy, kochajmy się, zwiedźmy Europę, znajdźmy ciekawą pracę... Zróbmy coś, niech coś się w końcu ruszy, niech to życie nabierze sensu
Amere
3629 e2e6 390
Reposted fromobliviate obliviate viasensation sensation
Amere
6030 bfc2 390
Reposted fromdusix dusix viafuckofcourse fuckofcourse
Amere
3280 e3ce 390
Reposted fromlele lele viafuckofcourse fuckofcourse

December 26 2017

Amere
0198 7e31 390
Reposted fromkotowate kotowate viawonderwall wonderwall
Amere
1527 4034 390
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viawonderwall wonderwall

December 25 2017

Amere
Może w innym czasie, innym miejscu, z innym bagażem doświadczeń, ewentualnie w innej rzeczywistości, znowu się spotkamy i przeżyjemy razem życie, które dzisiaj nas przerosło.
— Lizz Murphy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastarryeyed starryeyed
Amere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl