Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2018

Amere
Amere
9363 be10 390
Reposted fromipo ipo vialissie lissie
Amere
4614 ab40 390
Reposted fromoutoflove outoflove vialissie lissie
Amere
5015 2355 390
Reposted fromcalifornia-love california-love vialissie lissie
Amere
8850 909d 390
Reposted fromdusielecc dusielecc vialissie lissie
Amere
4112 8418 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialissie lissie
Amere
0699 fee1 390
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66 vialissie lissie
Amere
5608 2735 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vialissie lissie

January 19 2018

Amere
8642 f87e 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaiansha iansha
Amere
8755 2dc3 390
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
Amere
Amere
Myślę, że większość trafiło chociaż raz w życiu na taką kobietę. Pojawiła się w moim życiu zupełnie przypadkiem, dając mi jedynie złudzenia. Była pytaniem, na wszystkie moje dotychczasowe odpowiedzi. Miała w sobie chaos, pasję i wolność. Przyciągnęła mnie do siebie magnetyczną siłą i sprawiła, że nie mogłem uwolnić od niej swoich myśli. Jej dusza rezonowała z moją w niepojęty sposób. Była uosobieniem wszystkich moich wewnętrznych wojen, na które wyruszałem każdego ranka. Z tym, że ona z doskonałą lekkością wygrywała nawet te, których ja jeszcze nie zdołałem podjąć. Przy niej jasne stało się dla mnie, co znaczy igrać z ogniem. I co znaczy stwierdzenie "być nie z tej bajki". Ona była zdecydowanie nie z tej. Nie z mojej. Nie wiem nawet czy była z jakiejkolwiek, bo za żadne skarby świata - nie dała się zamknąć w wąskie ramy schematów (...) Była miła, ale zdystansowana. To, co na innych kobietach robiło wrażenie - ona przyjmowała jedynie z chłodnym entuzjazmem. Gdybym chociaż trochę jej nie poznał, pewnie powiedziałbym, że wiało od niej chłodem obojętności. Ale wiedziałem i czułem, że jest pełna wewnętrznych skrajności. Wiedziałem też, że ma w sobie dużo ciepła, trzeba jedynie mieć odpowiednie zapałki żeby wiedzieć jak sprawić, że zapłonie (...) Miała w sobie światło, które wypełniało każde z miejsc, w których się pojawiała. Kiedy wlewała się do moich myśli - byłem Słońcem. Potem znikała i zapadała noc. Ciemna i przerażająca. Żadna z gwiazd nie zdołała nigdy jej zastąpić. Zapytacie mnie pewnie kim była. Ja tego nie wiem. Pewnie największą zagadką mojego życia.
Reposted fromPatij Patij viastaystrongangie staystrongangie
Amere
6081 15b3 390
247 dni
Amere
- To powiedz mi jeszcze - jak się zapomina?
- Powoli, dzień po dniu
— Lekarze
Reposted fromnonamegirl nonamegirl viastarryeyed starryeyed
Amere
9271 c20d 390
Reposted fromdobby dobby viawonderwall wonderwall
Amere
3632 dbce 390
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viawonderwall wonderwall
Amere
Pamięci nie obowiązuje wzajemność (...).
— Wiesław Myśliwski - Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted from21gramow 21gramow viawonderwall wonderwall

January 15 2018

Amere
0198 7e31 390
Reposted fromkotowate kotowate viaiguana iguana
4537 7bdb 390
Reposted fromrawriot rawriot viaiguana iguana
Amere
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl