Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2020

Amere
Reposted fromiminlove iminlove viafreska freska
Amere
8339 9800 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viafreska freska
Amere

Nie odkładajmy ludzi na później. Życia też  nie odkładajmy. Trzeba kochać teraz, teraz żyć. Trzeba mówić o uczuciach. Być blisko. Śmiać się, tulić, wzruszać, iść za rękę. Patrzeć w gwiazdy i podziwiać tęczę. Nie jutro. Nie kiedyś. Nie później. Dziś. Bo jutro słońce może zgasnąć. Jutra dla nas może nie być...
— ~ Elżbieta Bancerz, Dusza zaklęta w słowa
Reposted fromviolethill violethill viafreska freska
Amere
6494 e312 390
Reposted fromscared scared viafuckofcourse fuckofcourse
Amere
4860 245a 390
Reposted fromkarahippie karahippie viafreska freska
Amere
4006 ed3a 390
Reposted fromhrafn hrafn viaszerszer szerszer
Amere

Mama mi kiedyś powiedziała, że każdy człowiek pojawia się w naszym życiu z jakiegoś powodu. Niektórzy są naszym błędem, aby nas ustrzec przed pomyłkami w przyszłości. Inni bywają dla nas zbyt dobrzy, abyśmy nauczyli się doceniać ludzi. Jedni spotkani niby zupełnie przypadkowo, okazują się nie być przypadkiem w naszym życiu i odmieniają je na zawsze. Pozostali bywają tylko na chwilę, aby pozostać w naszych wspomnieniach.

Świat jest mądry i nie działa bezsensownie, dlatego jeśli rozczaruje Cię kiedyś jakaś relacja to spójrz na nią od strony tego, co Ci dała i czego nauczyła, a nie tego jak bardzo Cię zawiodła.

— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszerszer szerszer
7556 9d73 390
Reposted fromrubinek rubinek viaszerszer szerszer

February 17 2020

Amere
5222 0e5e 390
Reposted frommiischa miischa viabumpy bumpy

February 16 2020

Amere
Poczułam prawdziwą miłość raz w życiu. Myślę, że nic nie równa się z tym, gdy ktoś kocha Cię tak bardzo, że pozwala Ci odejść i być szczęśliwą tam, gdzie Ty tego zapragniesz. Nigdy później nie spotkałam się już z czymś takim. Ciągle ktoś błagał mnie o zapewnienie, że od niego nie odejdę. Chciał potwierdzenia, że jego serce będzie u mnie na zawsze bezpieczne.
— "Emocjonalni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaparrtyzant parrtyzant
Amere
8192 3ff3 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaparrtyzant parrtyzant

February 15 2020

Amere
6107 dd89 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viaparrtyzant parrtyzant
Amere
2051 3865 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaparrtyzant parrtyzant
Amere
7812 b81b 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaparrtyzant parrtyzant
Amere
5632 8b43 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viafreska freska
Amere
9433 1bb9 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viafreska freska
Amere
5244 b330 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viafreska freska

February 09 2020

Amere
0929 edb3 390
Reposted fromnyaako nyaako viaiansha iansha
Amere
2537 1a2a 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaiansha iansha
Amere
1386 8c36 390
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaiansha iansha
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl